Vacature

Schrijnwerkerij Lakker

Functie

De functie van een meubellakker heeft als doel de gefreesde plaatmaterialen te behandelen onder leiding van de productieverantwoordelijke schrijnwerkerij. De pistoolschilder brengt met handbediend gereedschap beschermings- en afwerkingsproducten aan op (half)afgewerkte onderdelen. Hij kan zelfstandig werken en complexere opdrachten uitvoeren en valt onder leiding van de productieverantwoordelijke schrijnwerkerij.

 

Plaats in de organisatie

De meubellakker staat tussen de gefreesde plaatmaterialen en de monteur. Hij legt verantwoording af aan de productieverantwoordelijke schrijnwerkerij.

 

Contacten

De meubellakker dient naast de interne bedrijfscontacten met medewerkers en zaakvoerders ook externe relaties uit te bouwen en te onderhouden:

Intern:
Dagelijkse uitvoering van de instructies van de productieverantwoordelijke schrijnwerkerij;
Uitvoeren van de instructies op de stickers en de werkbon;
Rapporteren van onregelmatigheden/gevaarlijke situaties aan de productieverantwoordelijke schrijnwerkerij;
Doorgeven van bestellijsten lakmaterialen aan de productieverantwoordelijke schrijnwerkerij.

Extern:
Bijscholingen volgen.

 

Taken

Voorbereiden van de werkstukken, controleren en beoordelen van de gladheid, eventueel bijschuren;
Instellen en fijn afregelen van het spuitpistool, bevoorraden en doseren van het product (kleur, lak…);
Spuiten van grond- tot en met eindlaag op de werkstukken, volgens bepaalde spuittechniek;
Speciale oppervlaktebehandelingstechnieken kunnen toepassen, bv. hoogglans;
Controleren van de afwerking, bijwerken of retoucheren;
Plaatsen van de karren binnen de voorziene afbakening;
Instellen en fijn afregelen van het spuitpistool, bevoorraden en doseren van het product (kleur, lak, ….);
Doorgeven van bestellijsten lakmaterialen aan de ploegbaas;
Dagelijks grondig schoonmaken van het spuitpistool;
Dagelijks en periodiek onderhoud van de spuitcabine/werkpost;
Milieu en veiligheidsvoorschriften naleven.

 

Vereiste kennis/vaardigheden

 • Kennis van ondergronden, materialen, gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Praktische kennis van afregelen en hanteren spuitpistool, doseren van het product;
 • Planning en werkvoorbereidende vaardigheden: begrijpen van productieplanning, werk(plek)organisatie en aangegeven werkinstructies;
 • Fysieke en mentale vaardigheden: accuratesse, concentratie en bewegingsvaardigheid bij het hanteren van een spuitpistool (gelijkmatig en beheerste bewegingen);
 • Kennis van bedrijfsrichtlijnen, milieu, veiligheid, vaktechnische en leveranciersrichtlijnen;
 • Kwaliteit leveren;
 • Instructies en procedures opvolgen;
 • Samenwerken.

 

Competenties

 • Orders/opdrachten lezen en interpreteren
 • De pistoolschilder leest en interpreteert de orders met als doel zijn/haar werkzaamheden op de juiste wijze en volgens de planning uit te voeren.

 

Indicatoren:
Leest en interpreteert de orderbon, let op eventueel vermelde afwijkingen van het standaard werkstuk.
Kent werkmethoden voor standaardwerkstukken uit het hoofd.
Bepaalt de juiste werkmethode en de daarbij benodigde gereedschappen en materialen.
Kan nieuwe werkinstructies interpreteren en toepassen.
Kan een inschatting maken van de tijd die benodigd zal zijn voor een order.
Deelt, binnen de voorgeschreven tijd, zelf de volgorde van het afwerken van de verschillende orders in.
Toon vakkennis door opdrachten uit te voeren die niet standaard zijn.

 

Oppervlaktebehandelingswerkzaamheden voorbereiden

De pistoolschilder verzamelt de benodigde materialen en gereedschappen met als doel de daaropvolgende werkzaamheden efficiënt uit te voeren.

Indicatoren:

 • Verzamelt aan de hand van de order de benodigde materialen.
 • Signaleert eventuele zichtbare mankementen en afwijkingen aan materialen.
 • Berekent de hoeveelheid benodigd materiaal.

 

Ondergronden voorbereiden

De pistoolspuiter controleert de ondergrond, voert herstelwerkzaamheden uit en behandelt de ondergrond voor. Hij gebruikt hierbij geschikte materialen en middelen. Controleert zijn werkzaamheden.

Indicatoren:

 • Rapporteert afwijkingen of gebreken.
 • Bereidt ondergronden voor volgens de gestelde kwaliteits-en productiviteitsniveaus.
 • Controleert het resultaat en lost tijdig eenvoudige problemen op.
 • Gebruikt materialen, gereedschappen, persoonlijke beschermingsmiddelen volgens richtlijnen, zodanig dat er geen materiaal verspild wordt.
 • Gebruikt de juiste technieken.

 

Lak, verf en coatingsystemen aanbrengen

De pistoolschilder brengt grond- en eindlaag aan op de werkstukken, volgens bepaalde spuittechniek.

Indicatoren:

 • Brengt lak, verf of coatingsystemen aan volgens de gestelde kwaliteits- en productiviteitsniveaus.
 • Kiest de meest praktische werkvolgorde en brengt op vakkundige wijze de beschermings- en afwerkingsproducten aan volgens werk- en modelinstructies
 • Controleert het resultaat en lost tevens eenvoudige als meer complexe problemen zelf op.
 • Kan gemakkelijk omschakelen tussen de verschillende beschermings- en afwerkingstechnieken.

 

Kwaliteitscontrole

De pistoolschilder draagt zorg voor de kwaliteit van het product met als doel dat het werk voldoet aan de kwaliteitseisen, de wensen van de klant en de bedrijfsvoorschriften.
Indicatoren:
Controleert gedurende de uitvoering van zijn werkzaamheden de materialen voortdurend op fouten en afwijkingen.
Werkt op deskundige wijze kleine mankementen aan de materialen zelf weg.
Toont een kritische instelling ten aanzien van de kwaliteit van de eigen werkzaamheden, probeert de eigen fouten te herstellen.
Toont verantwoordelijkheidsgevoel, durft eigen fouten toe te geven.
Raadpleegt bij twijfels met betrekking tot de kwaliteit tijdig de leidinggevende.
Werkt netjes en nauwkeurig, levert een mooi product af.

Werken volgens veiligheid- en milieuvoorschriften
De pistoolschilder voert zijn/haar werkzaamheden uit volgens de voorschriften en regelgeving met betrekking tot de arbeidsomstandigheden, veiligheid en milieu met als doel zijn/haar gezondheid en die van de collega’s te bewaken.
Indicatoren:
Past veilige werkmethoden toe, brengt zichzelf en anderen niet in gevaar.
Gebruikt de juiste gereedschappen en materialen volgens de gebruiksvoorschriften en bedrijfsprocedures.
Houdt de eigen werkplek opgeruimd en overzichtelijk.

 

Samenwerken met collega’s

De pistoolschilder werkt samen met collega’s en leidinggevenden met als doel gezamenlijk de doelstellingen van het bedrijf te realiseren.

Indicatoren:

 • Toont interesse in het werk van anderen.
 • Stelt zich flexibel op, is bereid om ook andere werkzaamheden te verrichten.
 • Overlegt met collega’s over afstemming van de werkzaamheden.
 • Stelt zich collegiaal op, helpt een ander als dit nodig is.
 • Durft hulp te vragen indien nodig.

Geïnteresseerd in deze functie?

Geïnteresseerd in deze functie?

Contact Us

let's save the world together

Become a distributor

Become a dealer